Download en skabelon

Design af:
Dinero
Design af:
Dinero
Design af:
Dinero
Design af:
Dinero
Design af:
A4papir.dk

Sponsor

dinero.dk

En faktura-skabelon er

Det handler om din personlige stil
Når du har udført et godt stykke arbejde for en kunde, så afsluttes det typisk med en faktura. Det er med andre ord det sidste indtryk du efterlader hos kunden. Derfor er det vigtig at fakturaen er professionel og repræsentativ for dig og din virksomhed.

Vi stiller her en række faktura-skabeloner gratis til rådighed for dig. Indsæt dit eget logo eller firmanavn, adresse., telefonnr. mv. og du er klar du at fakturerer.

Regler for en faktura
Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal udstedes i mindst to eksemplarer - et til kunden og et til dit regnskab.

En almindelig faktura skal have følgende indhold:

  • Udstedelsesdato (fakturadato)
  • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
  • Sælgerens CVR-nr. (eller SE-nr.)
  • Sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse
  • Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser
  • Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
  • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
  • Gældende momssats
  • Det momsbeløb, der skal betales.

En udenlandsk virksomhed, som er registreret ved en herboende repræsentant skal i fakturaen endvidere anføre navn, adresse og repræsentantens SE-/CVR-nr.

Det kan dog også være praktisk at anføre andre oplysninger om fx telefonnummer, e-mail, bank- og/eller girokonto, betalingsbetingelser mv., men det er ikke et krav, at disse oplysninger står på fakturaen.

Kilde: skat.dk